Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez:

SOC Firma Reklamowo - Poligraficzna, Przemysław Kozak, Szczytno