Szanowni Państwo!


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Inkubatory Ekonomii Społecznej w Kętrzynie i Mrągowie zapraszają do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców gmin: Kolno, Świątki, Stawiguda, Korsze i Piecki z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu dobrowolny. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą do opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej wybranej gminy, stanowiącej jednocześnie identyfikację potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Badanie prowadzone jest w celu opracowania/uaktualnienia strategii rozwiązywania problemów społecznych w każdej z badanych gmin, umożliwiającej zaplanowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Inkubatora w Mrągowie, Kętrzynie lub Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

 

Wypełnione ankiety można również wysyłać drogą elektroniczną na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Zapraszamy mieszkańców gmin: Kolno, Świątki, Stawiguda, Korsze i Piecki do badania ankietowego!!!