Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

zapraszają na

„Piknik z Ekonomią Społeczną w Powiecie Mrągowskim”

Termin wydarzenia: 05 września 2015 roku

W godzinach: od 11:00 do  16:00

Miejsce wydarzenia: Placu Unii Europejskiej  w Mrągowie.

Zainteresowane podmioty będą mogły na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentować swoje produkty, zakres usług, ulotki informacyjne, gadżety, itp. Możliwe jest zaprezentowanie się na scenie mini amfiteatru. Otwarty charakter wydarzenia pozwoli na wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i na nawiązanie współpracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości osobą do kontaktu jest: Agata Jabłonka (tel. 505 98 61 68) .