W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którego przedmiotem było przygotowania rekomendacji dla zakończenia procesu akredytacji.

 

 

Na podstawie rekomendacji Komitetu, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.