Zaświadczenia wydawane na postawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzoru dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej.

  • Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. ze zmianami
  • Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. ze zmianami
  • Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej_zmiana 1
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej_zmiana 2
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r.w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu