Zapraszamy do udziału w szkoleniu „SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z powiatu kętrzyńskiego, które są  zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej między innymi  spółdzielni socjalnej i nie brały udziału w poprzednich edycjach.

 

Tematyka szkolenia:

·         Planowanie strategiczne działalności organizacji w kontekście zakładania i rozwoju działalności gospodarczej

·         PR i marketing w podmiotach ekonomii społecznej

·         Przygotowane biznesplanu i pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenia działalności gospodarczej

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28.09.2014 r. w Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa ul. Giżycka 6; 11-700 Mrągowo.

 

 

 Zapewniamy bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „SZKOŁA EKONOMII SPOŁECZNEJ”, mającym na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działań w obszarze ekonomii społecznej oraz sferze pożytku publicznego, w tym przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z powiatu kętrzyńskiego. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28.09.2014r. w Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa ul. Giżycka 6; 11-700 Mrągowo

 

 

Zapewniamy bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

 

zaprasza na szkolenia 

 

„SZKOŁA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM”

 

oraz

 

 „SZKOŁA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

 

 

 

więcej na: www.wamacoop.olsztyn.pl

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z powiatu kętrzyńskiego, które są  zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej między innymi spółdzielni socjalnej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Tematyka szkolenia:

·         Planowanie strategiczne działalności organizacji w kontekście zakładania i rozwoju działalności gospodarczej

·         PR i marketing w podmiotach ekonomii społecznej

·         Przygotowane biznesplanu i pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Szkolenie będzie odbywało się w Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa
ul. Giżycka 6; 11-700 Mrągowo. 

Zapewniamy bezpłatny nocleg i wyżywienie.